23 Obiekty podstawowe - splajn
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO 2022 jest splajn. Splajn jest to krzywa przechodząca przez punkty dopasowania. Można włączyć go na wiele sposobów.


Pierwszym z nich jest użycie paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać funkcję splajn.


Wstawianie splajnu za pomoca paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 92. Wstawianie splajnu za pomocą paska menu - Rysunek


Drugą metodą uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy z karty Rysunek 2D i panelu Rysunek 2D wybrać splajn.


Wstawianie splajnu za pomocą wstążki - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 93. Wstawianie splajnu za pomocą wstążki - Rysunek 2D


Kolejnym sposobem na uruchomienie omawianej funkcji jest kliknięcie w ikonę Splajn na pasku narzędzi.


Wstawianie splajnu za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 94. Wstawianie splajnu za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję splajn możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.


Po uruchomieniu funkcji Splajn za pomocą jednej z wymienionych opcji należy wskazać pierwszy punkt dla splajnu oraz drugi. Następnie można wskazać kolejny punkt, bądź wybrać jedną z dostępnych opcji.


Wstawianie splajnu - dostępne opcje w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 95. Wstawianie splajnu - opcje


  • Zamknij [polecenie: Z] program narysuje obiekt zamknięty oparty na punktach, które wskazaliśmy wcześniej.
  • Tolerancja dopasowania [polecenie: T] zadajemy konkretną wartość tolerancji rysowania obiektu od wskazywanych punktów.

Po kliknięciu w prawy przycisk myszy należy wskazać początkowy punkt styczności, następnie styczną dla punktu końcowego.


Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Narysowany wcześniej splajn możemy edytować przy pomocy opcji dostępnych po uruchomieniu polecenia _splinedit.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf