DO POBRANIA

Pobierz AcadGEO 6 x64 bit

Najlepszy program zastępujący w 100% AutoCAD w geodezji

Podaj swój e-mail i klinkij w przycisk z kopertą, a my wyślemy Ci link do pobrania instalacji AcadGEO 6 i Menadżera Licencji. Następnie pobierz najnowszą wersję programu AcadGEO 6 x64. Uruchom pobrany plik i przejdź przez proces instalacji. Po jej ukończeniu możesz uruchomić AcadGEO 6. Jeśli chcesz korzystać z pełnej wersji programu to zamów licencję. Licencja zostanie przekazana w pliku ISL, który się wgrywa w programie Menadżer Licencji.

Jak uzyskać AcadGEO 6?

* jeśli po upływie kilku minut, od momentu wysłania e-maila, nie masz wiadomości w skrzynce odbiorczej to sprawdź w spamie lub w ofertach.

Pobranie AcadGEO 6

Zainstaluj AcadGEO 6

Pobierz i zainstaluj AcadGEO 6 dla systemu Windows. Zdobądź licencję i korzystaj z pełnej wersji programu. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

Historia wersji

Wersja Data Informacje
Aktualizacja AcadGEO 6 v6.3.2.23 23.02.2024
 • Dodano nowe polecenie:
  • WstawCzolowki służy do wstawiania czołówek na mapie, gdzie na podstawie zaznaczonych obiektów zostaną pobrane ich współrzędne i wstawione czołówki.
Aktualizacja AcadGEO 6 v6.2.2.17 17.02.2024
 • Dodano nowe polecenia:
  • WstawGeopunkty służy do wstawiania geopunktów na mapie, gdzie na podstawie zaznaczonych obiektów zostaną wstawione geopunkty na wierzchołkach tych obiektów lub punkcie wstawienia.
  • MZas włącza warstwy Mapy Zasadniczej.
  • MEwid włącza warstwy Mapy Ewidencyjnej.
  • MSut włącza warstwy obiektów Sieci Uzbrojenia Terenu.
  • WlaczBDOT500 włącza warstwy geodezyjnej bazy BDO500.
  • WlaczEGiB włącza warstwy geodezyjnej bazy EGiB.
  • WlaczGESUT włącza warstwy geodezyjnej bazy GESUT.
  • WylaczBDOT500 wyłącza warstwy geodezyjnej bazy BDO500.
  • WylaczEGiB wyłącza warstwy geodezyjnej bazy EGiB.
  • WylaczGESUT wyłącza warstwy geodezyjnej bazy GESUT.
  • OpisSrednicy wstawia opis średnicy obiektu.
  • Rozetnij rozcina obiekty geodezyjnej bazy danych.
  • WytnijWewnatrz wycina obiekty wewnątrz obrysu.
  • WytnijNaZewnatrz wycina obiekty na zewnątrz obrysu.
 • Poprawiono wyświetlanie "białych okien".
 • Poprawiono import z pliku gml.
 • Poprawiono eksport do pliku gml.
 • Poprawiono modyfikacje obiektów geodezyjnej bazy danych EGiB (modyfikacje budynków, obiektów trwale związnych z budynkami, punktów granicznych i działek ewidencyjnych).
Aktualizacja AcadGEO 2023 v2023.14.17.6 17.02.2024
 • Poprawiono wyświetlanie "białych okien".
 • Poprawiono import z pliku gml.
 • Poprawiono eksport do pliku gml.
 • Poprawiono modyfikacje obiektów geodezyjnej bazy danych EGiB (modyfikacje budynków, obiektów trwale związnych z budynkami, punktów granicznych i działek ewidencyjnych).
Nowy AcadGEO 6 6.1.1.23 26.01.2024
 • Nowa odsłona na silniku IntelliCAD 11: AcadGEO 6 (następca AcadGEO 2023) bazuje na najnowszej wersji silnika IntelliCAD, zapewniając szybszą i bardziej stabilną pracę niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Wzmożona Wydajność: Nowa wersja charakteryzuje się zwiększoną szybkością działania, dzięki czemu praca staje się jeszcze bardziej efektywna.
 • Import danych Rejestru Cen Nieruchomości z pliku GML. Do importu z pliku GML służy polecenie GmlImport2021. Obiekty na mapie, typu budynki i działki z można edytować za pomocą polecenia EdytujObiekt (skrót EO). Do podglądu listy obiektów służą polecenia: RCNTransakcje, RCNNieruchomosci, RCNDzialki, RCNBudynki, RCNLokale, RCN Adresy, RCNDokumenty.
 • Nowatorska Funkcjonalność:
  • Nowe Wersje Bibliotek Programistycznych: Dzięki nim program działa jeszcze wydajniej i stabilniej.
  • Field: Funkcje do wprowadzania pól danych.
  • Data Link Menager.
  • Draw 3D: Rura – Facet Model Meshes – Pipe (FMPIPE).
  • Funkcja przerwij w punkcie: BREAKATPOINT.
  • Funkcja Odwróć: REVERSE odwraca kolejność punktów linii i punktów oddzielających segmenty pollinii (również dla splajnu i helisy).
  • Funkcje Geolokalizacji: obudowano odpowiednimi oknami dialogowymi: wprowadzanie współrzędnych geodezyjnych, wybieranie układu współrzędnych geodezyjnych.
  • Zmiany w oknie drukowania: do pdf za pomocą drukarki pdf.
  • Funkcja Synchronizacji atrybutów bloków: ATTSYNC.
  • Tabele: nadawani stylu komórek tabeli, justowanie tekstu w komórkach tabeli, wstawianie formuł, okno własności dla zaznaczonych komórek tabeli.
  • Okno ustawiania czcionek w linii poleceń: Narzędzia-Ustawienia programu-Ekran-Czcionki.
  • Przebudowa okna: Narzędzia - Ustawienia programu-Ekran.
  • Na dole na pasku stanu: wprowadzono funkcję Izolowania i Odizolowania oraz Ukrywania i Pokazywania ukrytych elementów. (ISOLATEOBJECTS, HIDEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS).
  • Sześcian ustawiania widoków: kierunków – w prawym górnym rogu ekranu.
  • Dodano nową wstążkę „Wizualizacja”: jak niżej (dodano spacer i lot 3D i jego ustawienia).
  • Ustawienia: rysunku-Ekran-Ekran-Wybór elementu-Efekt selekcji. Zmienne (nowe): SELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECTCOLOR.
  • Na wstążkach Start i Edycja 3D Positioner: funkcja umożliwiająca obrót obiektów w przestrzeni 3D względem jednej z trzech wzajemnie prostopadłych osi – wskazanej osi.
  • Do obiektów AEC: dołożono możliwość robienia przekrojów.
  • Przerywanie wymiarów obiektem: np. linią (DIMBREAK).
  • Wczytywanie punktów z plików CSV i TXT: import punktów (IMPOINT).
  • Edytor bloków: wczytywanie bloków dynamicznych.
  • Odrębna funkcja dopasowania aliasów: ALIASEDIT.
  • Edytor tabel: TABLE, TABLEDIT, TABLESTYLE.
  • Manager zestawów arkuszy: Sheet Set Manager (SHEETSET).
  • Funkcja Poprzednia warstwa: Layer Previous (LAYERP) – cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych w ustawieniach warstw.
  • Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia: sumowanie długości (TOTALLENGTH) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów.
  • Funkcja Klonuj: ADDSELECTED.
  • Funkcje: ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje, ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanego po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
  • Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania: możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu, łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
  • Okno ustawień importu plików PDF: PDFIMPORT.
  • Ustawianie jednostek: wczytywanych obiektów AEC.
  • Zewnętrzna funkcja: przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopii zapasowej tych ustawień.
  • Funkcja włączania płynnego przejścia widoku: VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
  • Import map w formatach: SHP (ESRI shapefile), SDF (Autodesk) i SQLite (SQLite Spatial).
  • Geolokalizacja: Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie AcadGEO 6 obiektów na mapach przeglądarki Bing względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.
Aktualizacja 2023.13.17.5 17.01.2024
 • Wprowadzono zmiany dokładności kreślenia, importu i eksportu obiektów do pliku GML. Precyzja dotyczy osobno:
  • obiektów,
  • etykiet.
 • Za dokładność kreślenia i import obiektów z GML odpowiadają zmienne, które znajdują się w Obiektach Mapy Zasadniczej 2021 (polecenie ObiektyMapyZasadniczej2021 lub skrót 21) -> Ustawienia -> Precyzja. Domyślnie ustawione są wartości na 8 [miejsc po przecinku] - nie przeszkadza to w eksporcie, jesli chcemy zapisać GML zgodnie z przepisami - z dokładnością do centymetra, czyli 2 [miejsca po przecinku].
 • Dokładność eksportu ustalamy w oknie eksportu, które wywołuje polecenie GmlEksport2021.
Aktualizacja 2023.13.12.1 12.01.2024
 • Dodano polecenie WstawGeopunkty (skrót WG), które wstawiają geopunkty na zaznaczonych obiektach (linia, polilinia, multilinia, blok, łuk, okrąg):
  • obiekty możemy zaznaczyć przed uruchomieniem polecenia lub po jego uruchomieniu,
  • podajemy numer początkowy geopunktu (zapamiętana jest ostatnia wartość numeru),
  • z listy wybieramy grupę i podgrupę, gdzie mają zostać dodane geopunkty (przed uruchomieniem polecenia należy utworzyć podgrupę),
 • Dodano opcję wstawiania geopunktu na odpowiedniej wysokości (Z lub Z2).
  • wpisz polecenie UstawieniaGloblane,
  • przejdź do zakładki 'Geopunkty',
  • wybierz jedną z trzech opcji wstawiania geopunktu na wysokości.
  Od tego momemntu każdy wstawiany geopunkt zostanie dodany na odpowiedniej wysokości. Zgodnie z wyborem.
 • Poprawiono konwersję z plików SWDE.
 • Poprawiono import i eksport plików GML.
Aktualizacja 2023.12.22.1 22.12.2023
 • Dodano eksport geopunktów z grupy, który możliwy jest kiedy zostały spełnione warunki:
  • Grupa musi zawierać minimum jedną podgrupę,
  • W podgrupie musi istnieć minimum jeden punkt.
 • Jeśli grupa zawiera więcej podgrup, które zawierają geopunkty - funkcja eksportująca grupę zapisze do pliku geopunkty z wszystkich podgrup.
Aktualizacja 2023.11.20.2 20.11.2023
 • Nowy mechanizm do obsługi GML i obiektów mapy zasadniczej, który jest znacząco szybszy w stosunku do poprzedniej wersji.
 • Poprawiono działanie funkcji Cofaj (CTRL+Z) i Odtwórz (CTRL+Y).
 • Dodano polecenia związane z tworzeniem Mapy Porównania z Terenem, które usuwają dane rozszerzające czyniąc obiekty zwykłymi obiektami CADowymi.
  • Polecenie: UtworzSzkic pozbawia wszystkie obiekty mapy zasadniczej danych rozszerzających, co sprawia, że obiekty na mapie stają się zwykłymi CADowymi obiektami. Geopunkty pozostaną bez zmian.
  • Polecenie: XDaneUsunWszystkie pozbawia wszystkie obiekty mapy zasadniczej danych rozszerzających, co sprawia, że obiekty na mapie stają się zwykłymi CADowymi obiektami. Dane rozszerzające zostaną usunięte ze wszystkich obiektów w rysunku - nie tylko obiektów mapy zasadniczej.
  • Polecenie: XDaneUsunWybor pozbawia wskazane obiekty mapy zasadniczej danych rozszerzających, co sprawia, że obiekty na mapie stają się zwykłymi CADowymi obiektami.
 • Zaktualizowano import z GML dotyczący obiektów EGB_AdresNieruchomosci, które jeśli mają geometrię to zostaną wstawione na mapie jako punkt adresowy, który jest w kolorze niebieskim na warstwie niedrukowalnej. Po wybraniu polecenia EO i wskazaniu tego punktu możemy edytować dane tego adresu.
 • W Menadżerze Robót wprowadzono opcję 'Pozwól założyć robotę bez zleceniodawcy' - w ustawieniach globalnych. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie musimy przypisywać Zleceniodawcy podczas zakładania nowej roboty geodezyjnej.
Aktualizacja 2023.9.26.3 26.09.2023
 • Funkcja do tworzenia osi obiektu typu: jezdnia, chodnik lub inny dowolny zamknięty obiekt.
  Polecenie: UtworzOs.
Aktualizacja 2023.8.18.4 18.08.2023
 • Geopunkty
2023 v3.5.1.0 28.06.2023
 • Mapa:
  • Poprawiony import z GML 2021,
  • Poprawiony import z GML 2015,
  • Dodany import z GML 2015 z konwersją na GML 2021,
  • Dodany import z SWD z konwersją obiekty BDOT 2021,
  • Test GML,
  • Siatka krzyży,
  • Wypis z rejestru gruntów (zapis do plików .doc lub .pdf)
 • Szkic:
  • Tyczenie budynku,
  • Nowa działka,
  • Linia podkreślająca,
  • Zakres,
  • Skreślenie,
 • WMS:
  • Geoportal,
  • Pobierz obiekty przez XY,
  • Pobierz działkę jako wektor przez: Id, Id lub Obręb i Numer, Pobierz połączone,
  • Pobierz punkt graniczny,
2023 v3.0.13.5 28.04.2023
 • Mapa:
  • Import z GML 2021,
  • Praca na obiektach mapy zasadniczej: tworzenie nowych, zmiana lub usuwanie istniejących,
  • Eksport do GML 2021.
2023 v3.0.13.0 22.12.2022
 • Mapa:
  • Nowa symbolika mapy zasadniczej z 2021r.
  • Nowa funkcja do edycji obiektów 2021, polecenie 'EdytujObiekt' lub 'EO'
2022 v2.0.11.0 29.10.2022
 • Menu kontekstowe po zaznaczeniu obiektu:
  • Dodaj wybrany
  • Wybierz podobne

 • Arkusze wydruku:
  • Szablony z automatycznym uzupełnianiem tabelek

 • Skale wydruku:
  • 1 : 500
  • 1 : 1000
  • 1 : 2000
  • 1 : 5000
  • 1 : 10 000

 • Mapa:
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  • Nowa działka
  • Linia podkreślająca
  • Zakres
  • Skreślenie
  • Konwertuj mapę
  • Przybliż do współrzędnych

 • Punkty (Menadżer projektu):
  • Lista
  • Wstaw z punktów granicznych
  • Przedrostek-przyrostek
  • Przenumeruj
  • Ustaw kod z obiektu mapy
  • Wysoościówka
  • Znajdź numer

 • Roboczy Punkt Graniczny:
  • Przebuduj
  • Przeskaluj
  • Ustawienia
  • Lista
  • Eksport
  • Porównanie

 • Menadżer robót:
  • Roboty
  • Firma
  • Użytkownicy
  • Klienci
  • Projektanci
  • Moje konto
  • Zaloguj
  • Wyloguj
  • Ustawienia dokumentu
  • Ustawienia globlane
2022 v2.0.10.5 04.02.2022
 • Poprawiony import z pliku gml
2022 v2.0.10.4 27.12.2021
 • Pierwsza wersja programu