AcadGEO

PROGRAM DLA GEODETY

Automatyzacja

Od samego początku program był pisany z myślą o automatyzacji procesów w geodezji.

CAD

Program AcadGEO zawiera wszystkie narzędzia CAD, które znasz z innych programów, np. AutoCAD.

GEOdezja

AcadGEO to aplikacja typu CAD stworzona dla potrzeb geodezji i branż pokrewnych, które korzystają z GML.

AcadGEO VS AutoCAD

AcadGEO zawiera całą podstawową funkcjonalność AutoCADa. Jeśli znasz jakikolwiek system typu CAD, np. program AutoCAD, to nie będziesz mieć żadnego problemu z rozpoczęciem pracy w AcadGEO. Podstawowe okno programu jest skonstruowane w oparciu o Wstążkę, Menu, Paski Narzędzi, Palety, z obszarem roboczym w centrum, oraz Linią Poleceń na dole. Praca na warstwach, oraz z obiektami typu: linia, polilinia, okrąg, łuk, blok jest analogiczna do programu AutoCAD. Standardowym formatem zapisu plików w AcadGEO jest format dwg. Można zapisać też rysunki do innych formatów, np. dxf, dgn.

AcadGEO zapewni Ci te same możliwości pracy co AutoCAD plus dodatkowa funkcjonalność, np. import z plików GML, edycja danych z EGiB, praca z Punktami, rysowanie Obiektów Mapy Zasadniczej i wiele innych.

Program AcadGEO vs Program AutoCAD

Rozpocznij w AcadGEO

Banalnie proste rozpoczęcie pracy w programie AcadGEO dzięki zastosowaniu standardowych rozwiązań dla programów typu CAD.

AcadGEO W GEODEZJI

EGIB

Po imporcie z GML obiekty wrysują się na mapie. Dla nich można wykonać podgląd danych. Szczególnie przydatna funkcja to podgląd działki, czy też punktów granicznych.

MAPA, PUNKTY

W programie AcadGEO w standardzie jest system zarządzania Punktami geodezyjnymi. Istnieje również funkcjonalność związana z tworzeniem obiektów mapy zasadniczej.

CZOŁÓWKI, LINIE POMIAROWE

W AcadGEO możesz od zaraz tworzyć szkice polowe, graniczne wykorzystując funkcjonalność związaną z czołówkami, czy też linami pomiarowymi.

ROBOCZE PUNKTY GRANICZNE

Wykorzystując robocze punkty graniczne możemy zapisać informacje o znakach odnalezionych w terenie, albo o nowych znakach granicznych, które są na szkicach.

ZAWIADOMIENIA

Przygotowanie zawiadomienia w AcadGEO to mniej niż minuta! Opracowanie kolejnych to niewiele więcej czasu. Trzeba tylko wstawić marker z odpowiednią informacją.

PROTOKOŁY

Przygotowanie protokołu ewidencyjnego w teren zajmuje Ci sporo czasu? Dużo czasu zajmuje wypisanie podmiotów biorących udział w ustaleniu, ale nie w AcadGEO!

PREZENTACJA

  • Wszystkie
  • EGiB
  • GML
  • Mapa
  • Punkty
  • Szkic
GML Import
Działka Ewidencyjna Etykiety
Działka Podgląd Danych Ewidencyjnych
Podgląd Danych Ewidencyjnych
Roboczy Punkt Graniczny
Przygotowanie Protokołu Ewidencyjnego
Protokół Ewidencyjny
Marker Zawiadomienia
Dane od zawiadomień
Dane od zawiadomień
BDOT500 Mapa Zasadnicza Baza Danych Obiektów 500
Ewidencja Gruntów i Budynków
GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
Punkty
Czołówki
Linia pomiarowa