24 Obiekty podstawowe - Kreskowanie
Wybrany obszar można wypełnić szrafowaniem. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno z dostępnymi opcjami jakie musimy ustawić aby wrysować kreskowanie.


Kreskowanie - opcje w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 96. Kreskowanie - opcje


Aby wstawić kreskowanie należy ustawić typ i wzór kreskowania oraz wybrać obwiednie które zostaną wypełnione. Aby wybrać obwiednie należy wskazać poprzez kliknięcie LPM zamkniętego obszaru lub wskazać punkt wewnątrz zamkniętego obszaru. Poprzez kliknięcie podglądu możemy podejrzeć wybrany rodzaj kreskowania. Jeżeli wybrane opcje są satysfakcjonujące klikamy OK i kreskowanie zostanie wstawione.


Kreskowanie w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 97. Kreskowanie


Na rysunku 97 zamknięty obszar w formie prostokąta został wypełniony pełnym kreskowaniem w kolorze czerwonym. Kreskowanie może przyjąć formę liniową. Wtedy ustawić możemy również kąt kreskowania oraz skalę.


Narysowane wcześniej kreskowanie możemy edytować poleceniem _hatchedit które wywoła okno ukazane na rysunku 126 w którym możemy zmieniać dostępne opcje. Edycję możemy również przeprowadzić w oknie właściwości ctrl+1.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf