22 Obiekty podstawowe - Wielobok
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO jest wielobok. Można włączyć go na wiele sposobów.


Pierwszym z nich jest użycie paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać funkcję wielobok i jedną z dostępnych opcji.


Wstawianie wieloboku za pomoca paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 89. Wstawianie wieloboku za pomocą paska menu - Rysunek


Drugą metodą uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy z karty Rysunek 2D i panelu Rysunek 2D wybrać wielobok.


Wstawianie wieloboku za pomocą wstążki - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 90. Wstawianie wieloboku za pomocą wstążki - Rysunek 2D


Funkcję wielobok możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.


Po uruchomieniu funkcji w celu narysowania wieloboku musimy określić kilka cech wieloboku aby program mógł wrysować obiekt.


Wstawianie wieloboku - dostępne opcje w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 91. Wstawianie wieloboku - opcje


  • Wiele [polecenie:W] - jeśli ta funkcja jest wybrana możemy rysować n-tą ilość wieloboków bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji
  • Szerokość [polecenie:S] - możemy określić szerokość linii którą rysujemy wielobok
  • Liczba boków – musimy podać ilość boków wielobok który chcemy wrysować

Następnie po ustawieniu powyższych parametrów mamy dwie drogi wstawienia wielobok.


  • Pierwsza: musimy wskazać na rysunku myszką środek wieloboku a następnie określić czy wielobok ma by wpisany w koło [polecenie:W] czy opisany na kole: [polecenie:O] i podać promień koła poprzez wpisanie w wierszu poleceń lub narysowanie na rysunku.
  • Druga: musimy tylko wrysować jedną z krawędzi wieloboku.

Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf