21 Obiekty podstawowe - Prostokąt
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO jest prostokąt. Można włączyć go na wiele sposobów.


Pierwszym z nich jest użycie paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać funkcję wielobok i prostokąt


Wstawianie luku za pomoca paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 83. Wstawianie prostokąta za pomocą paska menu - pasek Rysunek


Drugą metodą uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy z karty Rysunek 2D i panelu Rysunek 2D wybrać prostokąt.


Wstawianie prostokata za pomocą wstążki - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 80. Wstawianie prostokąta za pomocą wstążki - Rysunek 2D


Funkcje rysowania prostokąta można również uruchomić z paska narzędzi. W tym celu należy z paska narzędzi Rysunek 2D wybrać ikonę prostokąta przedstawioną na Rysunku 85.


Wstawianie prostokata za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 85. Wstawianie prostokąta za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję prostokąt możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Po uruchomieniu funkcji możemy od razu przejść do rysowania obiektu lub ustawić szereg cech prostokąta które pojawiły się na pasku poleceń.


Wstawianie prostokąta w AcadGEO - modyfikowanie ustawień | program dla geodetów

Rysunek 86. Wstawianie prostokąta - modyfikowanie ustawień


  • Fazuj [polecenie:F], możemy sfazować narożniki prostokąta o zadaną wartość
  • Zaokrąglij [polecenie:Z], możemy zaokrąglić narożniki o zadany promień
  • Poziom [polecenie:P] , rysowanie prostokąta w poziomie
  • Obrócony [polecenie:O] , rysowanie prostokąta pod zadanym kątem
  • Kwadratowe [polecenie:K], rysowanie kwadratu
  • Grubość [polecenie:G], ustawiamy grubość linii prostokąta
  • Szerokość [polecenie:S], ustawiamy szerokość linii prostokąta

Rysunek 87. Wstawianie prostokąta - Faza i zaokrąglenie | program dla geodetów

Rysunek 87. Wstawianie prostokąta - Faza i zaokrąglenie


Po ustawieniu wszystkich cech prostokąta zgodnie z naszymi potrzebami możemy przystąpić do rysowania.


Po uruchomieniu polecenia Prostokąt za pomocą jednego z wymienionych sposobów pojawia się komunikat, by wybrać pierwszy narożnik prostokąta. Następnie można określić położenie drugiego narożnika lub wybrać jedna z trzech opcji podpowiedzi znajdujących się na pasku poleceń.


Rysunek 88. Wstawianie prostokąta - opcje | program dla geodetów

Rysunek 88. Wstawianie prostokąta - opcje


W przypadku, gdy chcemy narysować prostokąt o danej powierzchni wpisujemy [polecenie:P ]. Następnie pojawia się komunikat, by podać konkretną wartość powierzchni. Musimy wybrać długość [polecenie:d] lub szerokość [polecenie:S] aby program mógł określić drugi wymiar. Dane można wpisać na pasku poleceń lub zaznaczyć dwa punkty na mapie odpowiadające jednemu z wymiarów. Na koniec należy wskazać drugi punkt w kierunku, w którym chcemy, aby prostokąt był usytuowany.


Kolejną opcją jest wpisanie polecenia wymiar [polecenie:W] jeśli chcemy narysować prostokąt na podstawie konkretnych wymiarów, które wpisujemy na pasku poleceń.


Ostatnią z opcji jest polecenie obrót [polecenie:O]. Służy ono do określenia kąta o jaki chcemy obrócić prostokąt.


Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf