20 Obiekty podstawowe - Elipsa
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO jest elipsa. Można włączyć go na wiele sposobów.


Pierwszym z nich jest użycie paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać funkcję elipsa. Do wyboru jest wiele metod wstawiania elipsy w zależności od tego jakie punkty czy parametry elipsy nas w danym momencie interesują.


Wstawianie luku za pomoca paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 79. Wstawianie elipsy za pomocą paska menu - pasek Rysunek


Drugą metodą uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy z karty Rysunek 2D i panelu Rysunek 2D wybrać łuk. Do wyboru jest wiele metod wstawiania elipsy w zależności od tego jakie punkty czy parametry okręgu nas w danym momencie interesują.


Wstawianie elipsy za pomocą wstążki - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 80. Wstawianie elipsy za pomocą wstążki - Rysunek 2D


Funkcje rysowania elipsy można również uruchomić z paska narzędzi. W tym celu należy z paska narzędzi Rysunek 2D wybrać ikonę elipsy przedstawioną na Rysunku 81.


Wstawianie elipsy za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 81. Wstawianie elipsy za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję elipsa możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Uruchomienie funkcji poprzez pasek menu czy wstążkę daje przy uruchomianiu funkcji szereg sposobów rysowania elipsy. Jeśli jednak włączymy rysowanie elipsy ze skrótu lub polecenia to po uruchomieniu na pasku poleceń mamy dostępne niektóre sposoby rysowania elipsy.


Wstawianie elipsy w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 82. Wstawianie elipsy - opcje dostępne na pasku poleceń


Domyślnie uruchamia się rysowanie elipsy poprzez wskazanie początku i końca pierwszej osi oraz wskazanie myszą drugiej osi lub obrotu wokół pierwszej osi. Po uruchomieniu polecenia na pasku poleceń dostępne są jeszcze następujące funkcje:

  • łuk [polecenie: U] - wskazujemy początek i koniec pierwszej osi oraz wskazujemy myszą drugą oś a następnie możemy wskazać początek i koniec łuku jaki będzie wycięty z elipsy.
  • środek [polecenie: O] - zaczyna rysowanie elipsy od jej środka a następnie wskazujemy koniec pierwszej osi oraz drugą oś

Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf