19 Obiekty podstawowe - Łuk
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO 2022 jest łuk. Można włączyć go na wiele sposobów.


Pierwszym z nich jest użycie paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać funkcję Łuk. Do wyboru jest wiele metod wstawiania łuku w zależności od tego jakie punkty czy parametry łuku nas w danym momencie interesują.


Wstawianie luku za pomoca paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 75. Wstawianie łuku za pomocą paska menu - pasek Rysunek


Drugą metodą uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy z karty Rysunek 2D i panelu Rysunek 2D wybrać łuk. Do wyboru jest wiele metod wstawiania łuku w zależności od tego jakie punkty czy parametry łuku nas w danym momencie interesują.


Wstawianie luku za pomocą wstążki - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 76. Wstawianie luku za pomocą wstążki - Rysunek 2D


Funkcję rysowania łuku można również uruchomić z paska narzędzi. W tym celu należy z paska narzędzi Rysunek 2D wybrać ikonę łuku przedstawioną na Rysunku 77.


Wstawianie luku za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 77. Wstawianie luku za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję łuku możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Uruchomienie funkcji poprzez pasek menu czy wstążkę daje przy uruchomianiu funkcji szereg sposobów rysowania łuku. Jeśli jednak włączymy rysowanie łuku ze skrótu lub polecenia to po uruchomieniu na pasku poleceń mamy dostępne niektóre sposoby rysowania łuku.


Wstawianie luku w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 78. Wstawianie luku - opcje dostępne na pasku poleceń


Domyślnie uruchamia się rysowanie łuku poprzez wskazanie początku, środka i końca łuku. Po uruchomieniu polecenia na pasku poleceń dostępne są jeszcze następujące funkcje:

  • Enter - rozpoczyna rysownie łuku od ostatniego wcześniej wprowadzonego punktu
  • środek [polecenie: O] - zaczyna rysowanie łuku od środka
  • Kontynuuj - zaczynamy rysowanie łuku od poprzedniego punktu

Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf