18 Obiekty podstawowe - Okrąg
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO 2022 jest okrąg. Można włączyć go na wiele sposobów.


Pierwszym z nich jest użycie paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać funkcję Okrąg. Do wyboru jest wiele metod wstawiania okręgu w zależności od tego jakie punkty czy parametry okręgu nas w danym momencie interesują.


Wstawianie okręgu za pomocą paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 71. Wstawianie okręgu za pomocą paska menu - pasek Rysunek


Drugą metodą uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy z karty Rysunek 2D i panelu Rysunek 2D wybrać okrąg. Do wyboru jest wiele metod wstawiania okręgu w zależności od tego jakie punkty czy parametry okręgu nas w danym momencie interesują.


Wstawianie okregu za pomocą wstążki z karty Rysunek 2D w panelu Rysunek 2D w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 72. Wstawianie okręgi za pomocą wstążki - karta Rysunek panel pasek Rysunek 2D


Funkcje rysowania okręgu można również uruchomić z paska narzędzi. W tym celu należy z paska narzędzi Rysunek 2D wybrać ikonę okręgu przedstawioną na Rysunku 73.


Wstawianie okręgu za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 73. Wstawianie okręgu za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję okręgu możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Uruchomienie funkcji poprzez pasek menu czy wstążkę daje przy uruchomianiu funkcji szereg sposobów rysowania okręgu. Jeśli jednak włączymy rysowanie okręgu ze skrótu lub polecenia to po uruchomieniu na pasku poleceń mamy dostępne niektóre sposoby rysowania okręgu.


Wstawianie okregu z bieżącymi ustawieniami w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 74. Wstawianie okręgu - opcje dostępne na pasku poleceń


Domyślnie uruchamia się rysowanie okręgu poprzez wskazanie środka oraz podanie promienia lub średnicy.


Inne dostępne sposoby rysowania okręgu:

  • 2Pkt - wskazanie 2 punktów na obwodzie okręgu
  • 3Pkt - wskazanie 3 punktów na obwodzie okręgu
  • RSS - wskazanie 2 elementów stycznych i wpisanie promienia
  • SSS - wskazanie 3 elementów stycznych
  • łuk - zamiana łuku na część okręgu
  • Wiele - funkcja pozwalająca na rysowanie kolejnych okręgów bez konieczności ponownego uruchamiania rysowania okręgu.

Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf