01 IMPORT GML 2021
W aplikacji Apigeo która dawniej działa pod programem AutoCad była możliwość importu pliku GML, lecz ograniczała się tylko do GML w standardzie 2015. W AcadGEO mamy możliwość importu plików GML także w wersji 2021. Umożliwia to łatwy dostęp do danych zapisanych w plikach GML oraz ich edycję.


Przed importem GML należy zapisać rysunek do pliku .dwg. Zapis pliku spowoduje, że ścieżka wyboru plików zostanie ustawiona na folder, w którym zapisaliśmy nasz rysunek.


Narzędzie importu możemy wywołać na kilka sposobów:

a) Wybierając kartę Gml/Swde na wstążce, a następnie funkcję GML Import 2021


Import z GML 2021 | Wybór przez wstążkę AcadGEO

Rysunek 1. Import z GML 2021 - wybór przez wstążkę AcadGEO


b) Z paska menu wybierając pasek Gml/Swde, a następnie polecenie GML Import 2021


Import z GML 2021 | Wybór przez pasek menu AcadGEO

Rysunek 2. Import z GML 2021 - wybór przez pasek menu AcadGEO


c) Wpisując w pasku poleceń GMLImport2021


Import z GML 2021 | Wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO

Rysunek 3. Import z z GML 2021 - wywołanie przez pasek poleceń AcadGEO


Po wywołaniu polecenia importu GML 2021 pojawia się okno importu plików. Klikając w przycisk + możemy wybrać pliki GML w standardzie 2021, które chcemy zaimportować.


Import z GML 2021 | Wybór pliku GML

Rysunek 4. Import z GML 2021 - wybór pliku GML


Możemy wczytać jeden plik lub kilka plików jednocześnie. W oknie zobaczymy listę wszystkich wybranych przez nas plików.


Import z GML 2021 | Import jednego pliku GML

Rysunek 5. Import z GML 2021 - import jednego pliku gml


Import z GML 2021 | Import wielu plików GML

Rysunek 6. Import z GML 2021 - import wielu plików gml


Aby upewnić się, że wybrane przez nas pliki GML są w standardzie 2021 możemy przeprowadzić test GML klikając w przycisk po prawej stronie nad listą wybranych plików.


Import z GML 2021 | Test pliku GML

Rysunek 7. Import z GML 2021 - test pliku GML


Jeśli wybrany przez nas plik jest w standardzie 2021 na ekranie wyświetli się okno z pozytywnym wynikiem testu. Plik zostanie poprawnie zaimportowany.


Import z GML 2021 | Pozytywny wynik testu | Plik GML w standardzie 2021

Rysunek 8. Import z GML 2021 - pozytywny wynik testu pliku GML


Jeśli wybrany przez nas plik zawiera dane w innym standardzie niż 2021 pojawi się komunikat z inofrmacja o przyczynach braku możliwości importu pliku.


Import z GML 2021 | Negatywny wynik testu pliku GML | Nie zaimportowano danych z GML

Rysunek 9. Import z GML 2021 - nie zaimportowano danych z pliku GML


W tym przypadku możemy wybrać inny plik GML w którzym wszystkie dane są w standardzie 2021 lub zaimportować ten plik używając polecenia Import z konwersją do GML 2021 o którym więcej można przeczytać w artykule o imporcie GML 2015


Jeżeli otrzymamy pozytywny wynik testu GML możemy zaimportować wybrane przez nas pliki. W oknie import plików GML w wersji 2021 klikamy Importuj.


Import z GML 2021

Rysunek 10. Import z GML 2021


Po zaimportowaniu obiektów do rysunku otrzymamy informacje o ilości zaimportowanych obiektów dla poszczególnych baz danych BDOT500, EGiB oraz GESUT.


Import z GML 2021 | zaimportowane obiekty

Rysunek 11. Import z GML 2021 - zaimportowane obiekty


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf
Ikona gml Pobierz plik GML w wersji 2021 - BDOT500
Ikona gml Pobierz plik GML w wersji 2021 - GESUT
Ikona gml Pobierz plik GML w wersji 2021 - EGiB