16 Obiekty podstawowe - Polilinia
Polilinia to kolejny podstawowy element w programie AcadGEO 2022. Składa się z n-wierzchołków tworzących jeden obiekt.


Polilinię można uruchomić na wiele sposobów z których pierwszym jest z użyciem paska menu. W tym celu rozwijamy pasek Rysunek i wybieramy z niego Polilinia.


Wstawianie polilinii za pomoca paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 59. Wstawianie polilinii za pomoca paska menu - pasek Rysunek


Innym sposobem jest uruchomienie polecenia za pomocą wstążki polilinia z panelu Rysunek 2D z karty Rysunek 2D.


Wstawianie polilinii za pomocą wstążki - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 60. Wstawianie polilinii za pomocą wstążki - Rysunek 2D


Funkcję można również uruchomić przy użyciu paska narzędzi.


Wstawianie polilinii za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 61. Wstawianie polilinii za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję polilinia możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Po uruchomieniu rysowania polilinii przy pomocy jednego z wymienionych sposobów pojawia się komunikat by wskazać pierwszy punkt. Następnie można wskazać kolejny punkt myszką lub wybrać jedną z dostępnych opcji.


Dostępne opcje rysowania polilinii w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 62. Dostępne opcje rysowania polilinii


Łuk [polecenie:U] kolejny segment polilinii będzie rysowany łukiem.
Odległość [polecenie:O] zadajemy konkretną odległość następnego segmentu poprzez wpisanie wartości z klawiatury lub kliknięcie myszką np. 450 lub też możemy narysować segment o zadanej długości i pod konkretnym kątem do poprzedniego segmentu wtedy wpisujemy komendę np. @ 100, 1000 ( zostanie narysowany segment pod kątem 100 gradów i długości 1000).
Kontynuuj [polecenie:K] rysujemy kolejny segment pod tym samym kątem.
Półszer [polecenie: P] podajemy pół szerokości początkowej i końcowej kolejnego segmentu
Szerokość [polecenie:S] podajemy szerokość początkową i końcową kolejnego segmentu.
Cofaj [polecenie:C] usuwamy poprzednio narysowany segment. Funkcja jest dostępna po narysowaniu minimum jednego pełnego segmentu.
Aby zakończyć rysowanie polilinii można kliknąć w prawy przycisk myszy, bądź wpisując Z (zamknij). Użycie prawego przycisku myszy zakończy rysowanie obiektu w ostatnim punkcie a użycie funkcji zamknij zakończy rysowanie w początkowym punkcie pierwszego segmentu polilinii tworząc zamknięty obiekt.
Właściwości rysowanej polilinii: grubość, kolor, rodzaj linii można zmieniać przy pomocy paska narzędzi Właściwości elementu lub przez użycie panelu Właściwości w karty Start.


Zmiana właściwości polilinii w AcadGEO | program dla geodetów

Rysunek 63. Zmiana właściwości polilinii


Po uruchomieniu funkcji na pasku poleceń pojawi się szereg dostępnych opcji:

  • edytuj wierzchołki - można dodać wierzchołek, usunąć wierzchołek, przesunąć wierzchołek,
  • zamknij - zamknięcie polilinii ( łączy początek z końcem polilinii),
  • krzywa - zamienia polilinię w krzywą,
  • połącz - łączy jedną lub więcej polilinii z których sąsiednie mają ze sobą wspólny wierzchołek. Po wybraniu wszystkich polilinii które chcemy połączyć kliknięciem LPM zatwierdzamy połączenie polilinii kliknięciem PPM,
  • rodzlin - zmienia rodzaj linii,
  • odwróć - zmienia kierunek polilinii,
  • splajn - zamienia polilinię na splajn,
  • zwęź - zmienia szerokość polilinii ( musimy podać szerokość pierwszego i ostatniego segmentu),
  • szerokość - zmienia szerokość polilinii ( zmienia szerokość wszystkich segmentów),
  • cofaj - cofa poprzednią zmianę polilinii.

Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf