17 Obiekty podstawowe - Multilinia
Kolejnym podstawowym obiektem programu AcadGEO 2022 jest Multilinia. Za jej pomocą możemy tworzyć obiekty w taki sam sposób jak przy pomocy linii i polilinii. W tym przypadku obiekt zbudowany będzie z wielu równoległych do siebie linii.


Polecenie Multilinii możemy uruchomić na wiele sposobów z których pierwszy to przy użyciu paska menu. W tym celu rozwijamy menu Rysunek i wybieramy Multilinia.


Wstawianie multilinii za pomocą paska menu - pasek Rysunek w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 64. Wstawianie multilinii za pomocą paska menu - pasek Rysunek


Kolejnym sposobem uruchomienia polecenia jest wstążka. W tym celu wybieramy z panelu Rysunek 2D karta Rysunek opcję Multilinia.


Wstawianie multilinii za pomocą wstążki z karty Rysunek 2D w panelu Rysunek 2D w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 65. Wstawianie multilinii za pomocą wstążki - karta Rysunek panel pasek Rysunek 2D


Kolejnym sposobem jest użycie paska narzędzi. W tym celu należy wybrać odpowiednią ikonę z paska narzędzi Rysunek 2D.


Wstawianie multilinii za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 66. Wstawianie multilinii za pomocą paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję multilinia możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Po uruchomieniu funkcji Multilinia na pasku poleceń pojawią się bieżące ustawienia Multilinii którymi możemy od razu rysować lub za pomocą dostępnych opcji te ustawienia zmodyfikować.


Wstawianie multilinii z bieżącymi ustawieniami w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 67. Wstawianie multilinii - bieżące ustawienia


Opcje pozwalające zmodyfikować bieżący styl rysowanej multilinii.


Wstawianie multilinii wybór opcji w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 68. Wstawianie multilinii - opcje


Wczytaj styl [polecenie: W] - możemy wczytać styl mulilinii ze zdefiniowanego wcześniej pliku *.mln
Wyrównanie [polecenie: Wy] - wyrównuje Multilinię względem wskazanego punktu.


Tu dostępne są kolejne trzy warianty:

  • Góra [polecenie:G] - Multilinia jest rysowana powyżej wskazanego punktu
  • Środek [polecenie:S] - Multilinia jest rysowana we wskazanym punkcie
  • Dół [ polecenie:D] - Multilinia jest rysowana poniżej wskazanego punktu

Tu dostępne są kolejne trzy warianty:

  • większy od zera - zwiększa szerokość Multilinii
  • mniejszy od zera - zmniejsza szerokość Multilinii
  • równy zero - rysuje pojedyńczą linię

Styl [polecenie:St] - należy wpisać nazwę zdefiniowanego wcześniej stylu


W celu zmodyfikowania stylu Multilinii lub utworzenia własnego stylu należy z Paska Formatuj wybrać funkcję Menadżer stylów multilinii lub w pasku poleceń wpisać _mstyle.


Menadżer stylów multilinii w AcadGEO

Rysunek 69. Menadżer stylów multilinii


Po wybraniu opcji Menadżer stylów multilinii pojawia się przedmiotowe okno w którym możemy wybrać zdefiniowany wcześniej styl i go zmodyfikować lub stworzyć własny.


Menadżer stylów multilini - definiowanie stylu w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 70. Menadżer stylów multilini - definiowanie stylu


Właściwości takie jak grubość linii, kolor oraz rodzaj linii można zmienić korzystając z paska narzędzi Właściwości elementu lub za pomocą panelu Właściwości w karty Start. Opisane na końcu rozdziału o polilinii.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf