15 Obiekty podstawowe - Linia




Linia jest jednym z podstawowych obiektów w programie AcadGEO 2022. Linia składa się z zawsze z dwóch punktów, początkowego i końcowego. Linią można rysować obiekty składające się z wielu wierzchołków jednak obiekty te rysowane linią zawsze będą podzielone na linie o dwóch wierzchołkach.


Uruchomić rysowanie linii możemy jak zawsze na kilka sposobów. Pierwszym jest z uruchomienie z paska menu. W tym celu należy rozwinąć pasek Rysunek i wybrać opcję Linia.


Uruchomienie rysowania linii za pomoca paska menu z paska Rysunek w AcadGEO | program dla geodety

Rysunek 55. Uruchomienie rysowania linii za pomoca paska menu - pasek Rysunek


Kolejnym sposobem uruchomienia funkcji jest użycie wstążki. W tym celu należy kliknąć ikonę Linia z panelu Rysunek 2D i Karty Rysunek 2D.


Uruchomienie rysowania linii za pomoca wstążki z karty Rysunek 2D panel Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodety

Rysunek 56. Uruchomienie rysowania linii za pomoca wstążki - karta Rysunek 2D panel Rysunek 2D


Funkcję można również uruchomić przy użyciu paska narzędzi.


Uruchomienie rysowania linii za pomoca paska narzędzi Rysunek 2D w AcadGEO | program dla geodety

Rysunek 57. Uruchomienie rysowania linii za pomoca paska narzędzi - Rysunek 2D


Funkcję linia możemy również uruchomić poprzez wpisanie w pasku poleceń wymieniony na początku rozdziału skrót lub polecenia w języku polskim czy angielskim.
Po uruchomieniu rysowania linii przy pomocy jednego z wymienionych sposobów pojawia się komunikat by wskazać pierwszy punkt. Następnie można wskazać od razu drugi punkt, bądź z paska poleceń wybrać T (jeśli chcemy narysować linię pod danym kątem), D (jeśli chcemy narysować odcinek o podanej odległości). Aby zakończyć rysowanie linii można kliknąć w prawy przycisk myszy, bądź wpisując Z (zamknij). Użycie prawego przycisku myszy zakończy rysowanie obiektu w ostatnim punkcie a użycie funkcji zamknij zakończy rysowanie w początkowym punkcie pierwszej linii tworząc zamknięty obiekt zbudowany z n-ilości linii.
Właściwości rysowanej linii: grubość, kolor, rodzaj linii można zmieniać przy pomocy paska narzędzi Właściwości elementu lub przez użycie panelu Właściwości w karty Start.


Zmiana właściwości linii w AcadGEO | program dla geodety

Rysunek 58. Zmiana właściwości linii


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf