27 Jak zacząć pracę z programem AcadGEO

AcadGEO / Blog / Kurs CAD od podstaw / 27 Jak zacząć pracę z programem AcadGEO

27 Jak zacząć pracę z programem AcadGEO
Po uruchomieniu programu AcadGEO poprzez np. dwukrotne kliknięcie ikony programu pojawia się główne okno programu AcadGEO.


Domyślnie po uruchomieniu programu otwarty jest Rysunek1.dwg. Możemy zacząć rysować w tym rysunku, stworzyć nowy lub otworzyć i pracować dalej na zapisanym wcześniej.


Menu główne w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 130. Menu główne


Kliknięcie opcji nowy [skrót: ctrl+n] spowoduje automatyczne otwarcie kolejnego rysunku.
Funkcja otwórz pozwoli nam otworzyć zapisany wcześniej rysunek. Po kliknięciu funkcji otwórz [skrót: ctrl+o] pojawi się okno w którym możemy wybrać plik, który chcemy otworzyć. Musimy wskazać ścieżkę pliku oraz mieć ustawione właściwe rozszerzenie np. dwg, dxf itp.


Otwieranie istniejącego rysunku w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 131. Otwieranie istniejącego rysunku


Po stworzeniu rysunku i w czasie pracy z programem możemy zapisać pracę. Po kliknięciu funkcji zapisz jako [ skrót: ctrl+shift+s] lub gdy klikamy zapisz [skrót: ctrl+s] w nie zapisanym wcześniej rysunku pojawi się okno zapisywania rysunku. Musimy wskazać ścieżkę gdzie zostanie zapisany plik oraz wybrać rozszerzenie.


Zapisywanie rysunku w AcadGEO | darmowy program geodezyjny

Rysunek 132. Zapisywanie rysunku


W trakcie pracy będziemy używać poleceń i funkcji które zostaną omówione w innych rozdziałach w tym drukowanie i dołączanie zewnętrznych odnośników.
Po skończeniu pracy z programem możemy go zakończyć poprzez kliknięcie funkcji zamknij lub wpisanie w linii poleceń close. Jeżeli nie zapisaliśmy przed zamknięciem rysunku program zapyta nas czy chcemy go zapisać.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf