02 Wygląd - Główne Okno AplikacjiPo uruchomieniu programu AcadGEO poprzez np. dwukrotne kliknięcie ikony Ikona programu geodezyjnego AcadGEO
pojawia się główne okno programu AcadGEO. Przeważającą, centralną część ekranu zajmuje przestrzeń robocza rysunku. W przestrzeni w trakcie pracy z programem wyświetlany jest rysunek, wykonywane są polecenia uruchamiane ze wstążki, pasków narzędzi lub wiersza poleceń.


W górnej części ekranu znajdują się wstążki zawierające polecenia pogrupowane w kartach i panelach, menu główne, pasek menu.

Natomiast w dolnej części ekranu widnieje obszar poleceń oraz linia statusowa .


Okno główne programu geodezyjnego AcadGEO | Wygląd wstążowy

Rysunek 1. Okno główne programu AcadGEO - wygląd wstążkowy


Rysunek 1 przedstawia jedną z możliwości wyglądu okna głównego programu tzw. wygląd wstążkowy. Drugą możliwością jest wygląd klasyczny przedstawiony na Rysunku 2.


Okno główne programu geodezyjnego AcadGEO | Wygląd klasyczny

Rysunek 2. Okno główne programu AcadGEO - wygląd klasyczny


Funkcjonalność obu okien jest jednakowa i różni się jedynie sposobem uruchamiania żądanej funkcji przy pomocy wstążki lub rozwijanego menu.


Pomiędzy wyglądem klasycznym a wstążkowym możemy przełączyć się w bardzo prosty sposób przedstawiony na rysunku 3. W tym celu należy ustawić kursor po prawej stronie wstążki lub paska menu i wciskając prawy przycisk myszy wybrać wygląd klasyczny lub wstążkowy


Okno główne programu geodezyjnego AcadGEO | Zmiana wyglądu wstążkowego na klasyczny

Rysunek 3. Okno główne programu AcadGEO - zmiana wyglądu wstążkowego na klasyczny


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf