03 Zalety i wady GML

AcadGEO / Blog GML / 03 Zalety i wady GML

03 Zalety i wady GML

Podobnie, jak w przypadku wielu spraw GML ma swoje wady i zalety. Najczęściej można spotkać negatywne opinie na jego temat. Przede wszystkim związane jest to z dużą ilością zmian w ostatnich latach w geodezji, które doprowadziły nas do pracy z formatem GML. Poniżej zostaną opisane wady i zalety formatu GML, z którym musi sobie radzić program geodezyjny obsługujący ten format.


Zalety GML


 1. Główną zaletą formatu GML jest to, że zbudowano go w oparciu o XML, który jest silnie wspierany przez konsorcjum OGC (Open Geospatial Consortium). Xml jest to język znaczników, który mocno zmienił informatykę. Jego popularność sprawiła, że aplikacje zaczęły się za jego pomocą komunikować. Dzięki niemu można wymieniać się danymi pomiędzy różnymi systemami. To samo dotyczy GML. Jest to pozytyw standaryzacji.
 2. GML jest formatem tekstowym, co wynika bezpośrednio ze standardu XML. Można go otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym. Mogą go odczytać zarówno ludzie jak i maszyny. W przypadku formatów binarnych sprawa nie jest już taka prosta.
 3. Wiedza, którą trzeba opanować, żeby sprawnie tworzyć GML jest dosyć obszerna. Bez niej nie ma możliwości wykonać robotę geodezyjną. Ci geodeci, którzy lepiej sobie poradzą z opanowaniem przepisów, programów, technik pomiarowych, czy też zautomatyzują swoją pracę to zdobędą przewagę nad konkurencją. Natomiast ci, którzy nie podejmą tego wysiłku, będą daleko z tyłu. Stąd tyle narzekania. A można potraktować to jako szansę. Z tej perspektywy - wprowadzenie GML na plus.
 4. Opis struktury obiektów za pomocą języka UML. Jest to kolejny temat do nauczenia, jednak ma tak wiele zalet, że musiał się tutaj znaleźć.
 5. GML można walidować, czyli sprawdzać poprawność danych ze schematem.
 6. Stosowanie formatu GML nie wymaga licencji.
 7. Nieskomplikowane przetwarzanie. Geodeta jako inżynier głównie zajmuje się przetwarzaniem danych wykorzystując do tego komputery, które bardzo dobrze radzą sobie z odczytem GML.
 8. GML nie jest zależny od platformy. Można go otworzyć w systemie Windows, IOS, Linux, Android lub MS-DOS.
 9. GML jest łatwo rozszerzalny. Dodając nowe elementy można zachować istniejącą strukturę.
 10. GML jest wykorzystywany w różnych serwisach internetowych, w tym w usłudze pobierania WFS.
 11. Aplikacje mogą dowolnie interpretować i wyświetlać zawartość pliku GML, ponieważ nie definiuje on sposobu wyświetlania danych.

Wady GML


 1. GML posiada ograniczenia wynikające z hierarchicznej struktury danych. Nie da się w nim prosto zapisać relacji wiele-do-wielu. Wymaga to stosowania XLink, co powoduje zwiększenie wystąpienia błędów, ponieważ parsery XSD zazwyczaj nie analizują ich poprawności.
 2. GML są to pliki o dużych rozmiarach
 3. Przetwarzanie pliku GML nie należy do najbardziej wydajnych.
 4. Pomimo czytelności cechą formatu GML jest jego wysoka złożoność.
 5. Skomplikowane przejście z modelu relacyjnego.
 6. Złożone schematy aplikacyjne.
 7. GML pozwala przenosić błędne dane, np. geometrię obiektu niezgodną ze schematem. Nie jest to problem techniczny formatu GML, tylko błędne dane źródłowe.

Zdecydowanie większym problemem od aspektów technicznych formatu GML jest jakość danych, które on przenosi. Ponieważ mamy obowiązek przekazywania operatu z plikiem GML to oczekujemy, że do zgłoszenia dostaniemy poprawne dane. I tutaj jest problem. Musi upłynąć jeszcze sporo czasu zanim ośrodki będą miały dobrze opracowane bazy oraz kiedy my będziemy dobrze z GML sobie radzić. Najlepszym rozwiązaniem jest edukacja. Im szybciej się go nauczymy tym lepiej.