O PROGRAMIE

AcadGEO Program CAD
  • AcadGEO : Program Typu CAD z narzędziami geodezyjnymi
  • Wersja : 2022 x64

AcadGEO jest to program typu CAD, który posiada funkcjonalność taką samą jak AutoCAD oraz dodatkowe narzędzia wspierające branżę geodezyjną, projektową oraz inne wykorzystujące dane geodezyjne.

Filmy z AcadGEO

  • Podstawowe narzędzia geodezyjne w AcadGEO
  • 0:02 Import GML
  • 0:18 Podgląd EGiB (działki, budynki, punkty graniczne)
  • 1:26 Zawiadomienia
  • 2:34 Protokół Ewidencyjny
  • 3:56 Mapa
  • 10:54 Punkty