06 Wygląd - Pasek menuPasek zawiera kilkanaście rozwijanych list z poleceniami. Są to:


 • pasek Plik w którym znajdziemy polecenia podobne do zawartych w Menu głównym:

Pasek menu - plik - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 10. Pasek menu - plik • pasek Edycja: w tym pasku znajdziemy m.in. cofanie i powtarzanie poleceń, kopiowanie, wklejanie, wycinanie.

Pasek menu - edycja - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 11. Pasek menu - edycja • pasek Widok: narzędzia wpływające na widok obszaru rysunku takie jak: regen, powiększanie i pomniejszanie rysunku.

Pasek menu - widok - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 12. Pasek menu - widok • pasek Wstaw: narzędzia podpinania plików zewnętrznych.

Pasek menu - wstaw - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 13. Pasek menu - wstaw • pasek Formatuj: w tym menu możemy m.in. zmieniać właściwości warstw, grubości linii, rodzaje linii, style tekstu.

Pasek menu - formatuj - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 14. Pasek menu - formatuj • pasek Narzędzia: menu zawierające poza prostymi narzędziami typu porządek wyświetlania czy punkty zaczepienia, funkcję pozwalające zaawansowanym użytkownikom programować własne narzędzia i podłączyć je do AcadGEO 2022.

Pasek menu - narzędzia - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 15. Pasek menu - narzędzia • pasek Rysunek: z menu możemy uruchomić m.in. rysowanie obiektów geometrycznych oraz tekstów.

Pasek menu - rysunek - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 16. Pasek menu - rysunek • pasek Wymiary: menu pozwala na wymiarowanie obiektów oraz modyfikację stylu wymiarowania.

Pasek menu - wymiary - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 17. Pasek menu - wymiary • pasek Modyfikacja: menu zawierające polecenia modyfikujące narysowane elementy, m.in. kopiowanie, przesuwanie, skalowanie, obracanie.
Pasek menu - modyfikuj - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 18. Pasek menu - modyfikuj • pasek Narzędzia ekspres: dodatkowe narzędzia pozwalające m.in. na modyfikowanie rzutni, tekstu, bloków.

Pasek menu - narzędzia ekspres - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 19. Pasek menu - narzędzia ekspres • pasek Okno: menu pozwalające m.in. otworzyć nowe okno, zamknąć wszystkie otwarte rysunki oraz modyfikujące układ otwartych okien.

Pasek menu - okno - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 20. Pasek menu - okno • pasek Pomoc: menu zawiera m.in. informacje o programie, poradę dnia oraz daje możliwość sprawdzenia aktualizacji programu AcadGEO 2022.

Pasek menu - pomoc - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 21. Pasek menu - pomocPrzedstawione paski są to podstawowe paski systemu CAD. Natomiast pozostałe paski widniejące na prawo od opisanych powyżej m.in. mapa i szkic są paskami programu AcadGEO 2022 i zostaną szczegółowo omówione w dalszych rozdziałach.

Pasek menu może być również dostosowywany do własnych potrzeb, możemy poszczególne paski wyłączać lub włączać. W tym celu należy w dowolnym miejscu na pasku narzędzi lub wstążce kliknąć prawym przyciskiem myszy i następnie wybrać Pokaż menu. Następnie z rozwijanego menu ICAD lub ArCADia zaznaczamy lub odznaczamy poszczególne paski.


Pasek menu - adaptacja paska menu - najpopularniejszy program geodezyjny

Rysunek 22. Pasek menu - adaptacja paska menuMateriały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf