13 Obiekty podstawowe - Tekst jednowierszowy i wielowierszowy
W programie AcadGEO 2022 występują podobnie jak w innych programach cadowskich dwa rodzaje tekstu, tekst jednowierszowy i tekst wielowierszowy. Zarówno jeden jak i drugi służą wzbogacaniu rysunku o niezbędne opisy bez których rysunek byłby niezrozumiały lub nieczytelny.


Tekst jednowierszowy jest ciągiem znaków tworzących jedną linijkę tekstu zaś tekst wielowierszowy wypełnia pewien prostokątny obszar. Jedną z właściwości tekstu wielowierszowego jest możliwość różnicowania czcionki ( krój czcionki, kolor, grubość. pochylenia , wysokość) w ramach jednego obiektu tekstowego. Takiej właściwości nie posiada tekst jednowierszowy.


Generalnie do wprowadzanie krótkich tekstów przydatny jest tekst jednowierszowy jednak dla wprowadzania większej ilości informacji warto użyć tekstu wielowierszowego.
Istnieje kilka sposobów na uruchomienie funkcji pisania tekstów.


Uruchomienie przy pomocy paska narzędzi:


Uruchomienie tekstu z paska narzędzi - Rysunek 2D w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 40. Uruchomienie tekstu z paska narzędzi - Rysunek 2D


Uruchomienie przy pomocy paska menu. Należy z paska menu rozwinąć menu Rysunek i wybrać pożądany rodzaj tekstu.
Uruchomienie przy pomocy paska menu:


Uruchomienie tekstu z paska menu - Rysunek w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 41. Uruchomienie tekstu z paska menu - Rysunek


Uruchomienie przy pomocy wstążki:
Teksty uruchomić możemy również za pomocą wstążki. Należy wybrać kartę Opisy i następnie wybrać panel Tekst jednowierszowy lub rozwinąć strzałką "w dół" i wybrać Tekst wielowierszowy.


Uruchomienie teksu na wstążce - w sekcji Opisy | program geodezyjny

Rysunek 42. Uruchomienie teksu na wstążce - w sekcji Opisy


Ostatnim sposobem uruchomienia jest wpisanie odpowiedniego polecenia w pasku poleceń.


Tekst jednowierszowy możemy wywołać komendą w języku polskim TEKST lub w języku angielskim _DTEXT.
Tekst wielowierszowy wywołujemy poprzez komendę w języku polskim WTEKST lub w języku angielskim _MTEXT.


Tekst jednowierszowy i wielowierszowy w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 43. Tekst jednowierszowy i wielowierszowy


Po uruchomieniu polecenia tekstu wielowierszowego za pomocą jednego z opisanych wyżej sposobów rysujemy pole tekstowe poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy (lewy górny róg pola tekstowego) i przeciągnięcie w drugi punkt pola tekstowego ( prawy dolny róg pola tekstowego). Po zwolnieniu lewego klawisz myszy ukaże się pole tekstowe wraz z edytorem.


Wstawianie tekstu wielowierszowego w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 44. Wstawianie tekstu wielowierszowego


W paneli Styl możemy zmienić:

 • styl tekstu
 • rozmiar tekstu

W panelu Formatowanie możemy zmienić:

 • rodzaj czcionki
 • kolor tekstu
 • pogrubienie, kursywa, podkreślenie itp.
 • wprowadzić maskę tekstu czyli przysłonić rysunek tłem tekstu
 • odstępy pomiędzy znakami
 • szerokość znaku

W panelu Akapit możemy:

 • wyrównać tekst
 • wyjustować tekst
 • zmienić odstęp pomiędzy liniami
 • wprowadzić listę lub punktory

W panelu Narzędzia możemy:

 • cofnąć lub odtworzyć wcześniejszą edycję
 • wprowadzić odpowiednie symbole np. średnicy, stopnia itp.
 • ustawić kolumny w tekście
 • wyszukać daną frazę
 • importować tekst

Panel Zamknij zamyka edytor tekstu


Po uruchomieniu teksu jednowierszowego jednym z opisanych wyżej sposobów musimy określić dwa punkty bazowe z których pierwszy oznacza początek wpisywanego tekstu a drugi kierunek tekstu. Punkty bazowe określamy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Kierunek określić możemy również poprzez wpisanie kąta w wierszu poleceń.


Wstawianie tekstu jednowierszowego w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 45. Wstawianie tekstu jednowierszowego


Przy wprowadzaniu tekstu jednowierszowego możemy również zmienić jego styl, dopasować tekst lub go wyrównać.


Program pozwala również na sprawdzenie pisowni napisanego tekstu [polecenie:_spell] oraz dla wygody pracy zdefiniować własny styl tekstu [polecenie:_font]. Funkcje dostępne są również w panelu tekst w karcie opisy przedstawionym na rysunku 46.


Sprawdzanie pisowni i menadżer stylów tekstu w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 46. Sprawdzanie pisowni i menadżer stylów tekstu


W panelu tekst w karcie opisy dostępne są jeszcze dwie przydatne funkcje. Zamiana tekstu jednowierszowego na wielowierszowy [polecenie: _txt2mtxt] oraz edycję dowolnego juz wprowadzonego tekstu [polecenie:_ddedit].


Zamiana tekstu jednowierszowego na wielowierszowy i edycja tekstu w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 47. Zamiana tekstu jednowierszowego na wielowierszowy i edycja tekstu


Bardzo ciekawą i przydatną funkcją pozwalającą wstawiać opisy do rysunku jest wielolinia odniesienia [polecenie: mleader] dostępna w panelu wielolinia odniesienia w karcie opisy. Funkcja pozwala na wstawienie opisu wraz z wielolinią wskazującą precyzyjnie opisywany obiekt.


Wielolinia odniesienia w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 48. Wielolinia odniesienia


Wielolinię wstawiamy poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy w miejscu które wielolinia ma wskazywać i drugie kliknięcie w miejscu tekstu. Do każdej wielolinii można dostawiać kolejne strzałki, usuwać już istniejące, modyfikować położenie wielolinii.


Styl wielolinii odniesienia możemy również modyfikować według własnego upodobania. Aby to uczynić musimy uruchomić funkcję menadżera styli [polecenie: _mleaderstyle] z panelu Wielolinia odniesienia z karty Opisy.


Wielolinia odniesienia - modyfikacja stylu w AcadGEO | program geodezyjny

Rysunek 49. Wielolinia odniesienia - modyfikacja stylu


Po uruchomieniu polecenia menadżera stylu pojawi się okno jak na rysunku 49. Możemy tu utworzyć zupełnie nowy styl wielolinii lub zmodyfikować istniejący. Zmienić możemy m.in. rodzaj linii odniesienia, grubość, kolor, styl grota.


Materiały do pobrania
Ikona pdf Pobierz artykuł w formie pliku pdf